Projekts siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai

    SIA "NODUS" realizē KPFI līdzfinansētu projektu - "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai mazumtirdzniecības ēkai Gaujas ielā 21a Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā."

Projekts jārealizē līdz 30.06.2014.

    Projekta sasniedzamais mērķis: samazināt oglekļa dioksīda emisiju vismaz par 36534,42 kg CO2 gadā.

    51,764367% no šī projekta finansēs Klimata pārmaiņu finansu instruments (KPFI).